About Us
About M.POS
left_menu Mission & Vision
left_menu Company
 
About M.POS
 
M.POS (Mobile Point Of Sales) ay nangunguna sa pagpapalaganap ng moderno at pinakamabilis na paraan ng SALES at PAYMENT.Na naitatag noong 1998 at nkabase sa bansang Hongkong.Ang M.POS ay nakatuon sa R&D (Research and Development) sa pag gawa pagpapalaganap at operasyon upang makapagbigay ng dekalidad,ligtas at maaasahang paraan ng pagbabayad sa pamamagitan ng elektroniko.Ito din ay kapaki pakinabang na paraan sa larangan ng banking at telekomunikasyon sa labas at loob ng pang daigdigang merkado sa makatwiran at abot kayang halaga, Ang M.POS ay naglalayong makapagbigay ng dekalidad na produkto at di matatawarang serbisyo sa ikabubuti ng merchant at revenue ng mga mamimili.

Ang aming produkto ay all in one handheld mobile EFTPOS (Electronic Fund Transfer Point of Sales) terminal na pinag sama sama at may mabilis na Thermal printer,Magnetic stripe card,EMV smart card reader at optional contactless.

Ang M.POS terminal ay nagkamit n ng EMV level 1 at 2 na sertipikasyun bilang pinakabagong produkto pra s Smart card banking.

Ang PCI PED ay kinilala dahil sa pin entry device nito.Ito din ay kinilala ng mga nangungunang institusyon at kompanya sa buong mundo,ito din ay magagamit para sa mga non-banking merchants activities gaya ng lottery selling,pre-paid voucher,loyalty transactions,inbentaryo,pagbebenta ng mga tiket at iba pa.

Para sa iba pang karagdagang impormasyon,huwag mag atubiling kumunsulta sa aming tanggapan.

Address: Unit 212, Photonics Centre, Hong Kong Science Park, Hong Kong
Tel: + 852 2388 8112
Fax: + 852 2388 8661
Email: info@mpos.net